Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Chiro Ludiek Landegem. Indien u na het lezen van deze pagina nog met vragen zit dan kunt u altijd terecht bij de groepsleiding.

Wie zijn wij?

Chiro Ludiek is een gemengde Chiro met meer dan 300 leden. Daarmee zijn we één van de grootste Chiro’s van Vlaanderen, iets waar we best trots op mogen zijn!

Iedereen van 6 tot 18 jaar is welkom. Ook mensen met een beperking tot 21 jaar kunnen bij ons terecht. Verder staat een ploeg van 28 leiders en leidsters elke week klaar om de leden een spetterende chirozondag (14u-17u) te bezorgen. Voor de oudere afdelingen (vanaf Tito’s) is er zelfs elke week een vrijdagavondactiviteit, ‘kern’ genaamd (19u-20u).

Vier leid(st)ers vormen de ‘groepsleiding’. Zij zitten de ‘leidingskring’ (de wekelijkse vergadering) voor en nemen samen met de 2 VB’s (volwassen begeleiders) de algemene taken op zich. De kasman en kasvrouw beheren de financiën.

Hét hoogtepunt van het jaar is uiteraard het kamp. Eind juli trekken we er allemaal tezamen 10 dagen op uit, daarbij geholpen door de kookploeg (een team van enthousiaste kookouders) en de manusjes (technische ploeg bestaande uit oud-leiding).

Onze lokalen bevinden zich in de Stationsstraat 9A000 te Landegem, maar we verzamelen op zondag aan veld van de sporthal.

Wat is CHIRO?

Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die de groepen ondersteunt.

De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Onze afdelingen

Sloebers: 2017

Pinkels: 2016

Speelclub: 2014-2015

Rakwi’s: 2012-2013

Tito’s: 2010-2011

Keti’s: 2008-2009

Aspi’s: 2006-2007

Kastaars: tot 24 jaar

Onze leden zitten op leeftijd. Dit betekent dat wanneer uw kind een jaar overslaat, wij het jammer genoeg niet kunnen toestaan dat het ook in de chiro een jaar overslaat.

Regels

Zoals overal gelden er een aantal regels op de chiro om alles in goede banen te leiden. Vandaar stelden wij voor al wie de regels nog niet kent een klein overzichtje samen:

STIPTHEID

Een chirozondag begint om 14u met de openingsformatie. De ouders blijven hierbij aan de rand van het terrein wachten. Eventuele laatkomers wachten bij de ouders tot de openingsformatie gedaan is alvorens zich bij hun afdeling te voegen. Een chirozondag sluit af met een slotformatie om 17u.

UNIFORM

Het dragen van een uniform in de openings- en slotformatie is verplicht voor alle afdelingen behalve voor de sloebers en de pinkels. Aan de nieuwe leden vragen wij om na ongeveer 6 chirozondagen in uniform op de chiro te verschijnen. Als het koud of slecht weer is, vragen wij uw kind voldoende kleren aan te doen. Dikke truien, regenjassen, broekkousen e.d. zijn toegestaan.

Waaruit bestaat een uniform?

    • Voor de jongens: beige korte broek (of bermuda), blauw hemd of chirotrui en een chiro- of kamp-T-shirt.
    • Voor de meisjes: beige korte broek of rokje, blauw hemd of chirotrui en een chiro- of kamp-T-shirt.

Voor het bestellen van een rode chirotrui of tweedehandskledij kan u terecht op: uniformenbank@chiroludiek.be

DRANK

Voor alle afdelingen zijn alcoholische dranken op de chiro niet toegestaan. Enkel de aspi’s krijgen vrijdag op de kern de mogelijkheid om onder toezicht een pintje te drinken. Ook zouden wij aan de ouders willen vragen om zoon of dochter lief geen sapjes e.d. mee te geven naar de chiro. Uw kinderen krijgen alles wat ze nodig hebben van de leiding tijdens het vieruurtje.

KAMP

Het chirobivak gaat dit jaar weer door van 20 tot 30 juli. Achterkomen of vroeger vertrekken naar huis is niet mogelijk bij ons. Het chirobivak is uiteindelijk maar 10 daagjes weg van huis.